monges.jpg
El balcó també és fàcilment reco-negut per que es tracta d'un deledifici del convent al principi delcarrer major.
fondoneus013010.jpg
Balcó i ximeneia amb colorstipics i del "carreó" de"xumenera" que comunicala plaça i el carrer la "verea".
limorte.jpg
Finestra abombada que està repetidaen diversos llocs del poble i que abanda del seu ornament artístic cridanerprojecta l'espai interior de la casafins el carrer.
fondoneus013009.jpg
No és una finestra, sols una obertura(el que resta d'ella almenys) i queobria a la poca aigua que en altres tempsera necessària per a que les gents ren-taren la roba etc. La "mineta"
nohose.jpg
Una finestra amb reixa abombada més.Aquesta al carrer J. Albentosa també moltprop de la plaça.
fin_a.jpg
Una versó més pobra de la reixa abombadaque estroba al carrer nou cantó amb l'antic camí de Crevillent
fondoneus013008.jpg
Finestra baixa en la qual són tìpiques lesboles que uneixen les vares de ferroverticals i horitzontals. Ubicada al carrer J. Albentosa ja quasi est enllaça amb el carrer S. Josep
fondoneus013007.jpg
Balcó restaurat recentment però quecomo es pot comprovar manté les ca-racterístiques esmentades. Est estàen el carrer S. Joan.
fondoneus013006.jpg
Finestra de pallissa un pocamagada ja que pertany a lacasa inmediata per baix del'antiga escola hui recuperadai restaurada com a bibiotecaLa "societat" quasi a la fi dedalt del carrer la "verea"
fondoneus013005.jpg
Balcó i finesta típiques i queformen un conjunt caraterísticamb la "palma" i tot.És al carrer S. Joan.
fondoneus013004.jpg
Finestra de pallissa i portes de carroper entrar les eines de treballar al camp.Està eixint cap al "poliesportiu". Es pot veurea la dreta de la porta una anella per a lligarels animals de feina.
Balcons units per una sola reixa que es troben al començament del raval (carrer S. Josep).
fondoneus013003.jpg
     D'aquest balcó el que cal resaltar és
el que té per damunt sota la teulada i
és la data que apareix "1861" així com
la decoració a mà de les rejoles. Es troba
a la meitat del carrer J. Albentosa
fondoneus013002.jpg
EL FONDÓ DE LES NEUS
fondoneus013001.gif
Portes, finestres, balcons i altres / 3
e01-cas.gif
Tornar a Finestres